Activitats formatives

Activitats formatives

A més de les diferents assignatures pròpies de l’ensenyament reglat i de les activitats complementàries, la nostra escola amb la finalitat de donar als nostres alumnes una formació el màxim de completa, treballa diferents aspectes que afavoreixen l’adquisició d’habilitats cognitives, socials, cíviques, artístiques... així com l’educació en valors.

L’escola organitza com cada any en horari escolar i/o extraescolar una sèrie d’activitats especials a fi d’ajudar a créixer els alumnes en totes aquells aspectes que els puguin ajudar a arribar a ser persones amb un bon bagatge de coneixements i habilitats i alhora lliures, responsables i compromesos.

Les principals són aquestes:

Escacs
Tallers solidaris
Educar en la Pau i la No-violència
Projecte SardaMat
Robòtica
Projecte ExplorArt
Gust per la lectura
Educació Viària
L'hort a l'escola
Plà de la fruita
Salut integral
Suport vital bàsic