Activitats formatives

Activitats formatives

A més de les diferents assignatures pròpies de l’ensenyament reglat i de les activitats complementàries, la nostra escola amb la finalitat de donar als nostres alumnes una formació el màxim de completa, treballa diferents aspectes que afavoreixen l’adquisició d’habilitats cognitives, socials, cíviques, artístiques… així com l’educació en valors.

L’escola organitza com cada any en horari escolar i/o extraescolar una sèrie d’activitats especials a fi d’ajudar a créixer els alumnes en totes aquells aspectes que els puguin ajudar a arribar a ser persones amb un bon bagatge de coneixements i habilitats i alhora lliures, responsables i compromesos.

Les principals són aquestes:

Escacs

Apostem pels escacs com a eina educativa, començant aquest aprenentatge a 3r de Primària. Valorem que es una activitat didàctica formativa que posa en relleu el desenvolupament del pensament crític i creatiu dels nens i nenes, per afavorir el creixement personal mitjançant la millora de la capacitat de presa de decisions.

Entre d’altres, l’aprenentatge dels escacs els permet controlar la impulsivitat i pensar abans de fer un moviment. També la virtut de la paciència, el saber esperar el teu torn, o l’orientació en l’espai, així com prendre decisions per vèncer la inseguretat.

Cada any, l’escola celebra un torneig d’escacs on hi participen tots els alumnes de Cicle Mitjà i Superior.

Escacs

Escacs

Tallers solidaris

Conscienciem als nostres alumnes de la necessitat de la solidaritat entre persones, especialment aquelles que són més desafavorides, ja siguin del nostre entorn més proper com més llunyà.

Pretenem que amb l’aprenentatge de diferents manualitats: punts de llibre, punt de creu… i a vegades la utilització de materials reciclats: càpsules, cartrons, plàstics… siguin capaços de crear objectes que després puguin ser posats a la venda per recollir diners per ajudar a organitzacions que ajuden a les persones més necessitades com és Caritas, la Marató de TV3…

D’aquesta manera els nostres alumnes, seran conscients que també poden posar el seu granet de sorra per ajudar als que més ho necessiten.

Tallers solidaris

Tallers solidaris

Educar en la Pau i la No-violència

Eduquem els alumnes en el respecte als altres amb l’objectiu de que es creï entre ells un clima de confiança que els permeti relacionar-se pacíficament.

Els ensenyem a resoldre els seus problemes amb el diàleg, a saber relacionar-se entre iguals amb el suport de la confiança i de la bona comunicació; a saber estar dins la classe respectant la diversitat…

Ja des de ben petits els ensenyem bons hàbits i conductes de no-violència en la resolució pacífica de conflictes.

Apostem per la Mediació davant de qualsevol conflicte, és per això que els professors/es de la nostra escola han rebut la formació adequada també en aquest sentit.

Treballem els valors bàsics: la vida, la veritat, la justícia, la llibertat responsable i la solidaritat tots ells englobats quan parlem de PAU, tot entenent que la Pau és un dels valors més apreciats i defensats per la majoria de les persones i dels pobles, que “Tots volem la Pau”.

Cada curs, el dia 30 de gener, fem partícips als nostres alumnes del dia mundial de la Pau i la no violència (DENIP). Els dies previs es treballa més a fons a les aules tot fent diferents treballs que van des de xerrades, retallar el colom de la pau, els més petitons, … a recordar els Drets Humans, a parlar d’aquells personatges que van donar la vida per defensar-la i aquells que encara lluiten per la pau i la justícia al món, i a redactar entre els alumnes més grans el manifest del dia de la Pau.

Aquest dia, particularment, ens reunim tots els alumnes i els professors/es de l’escola, ja sigui amb el colom de la pau o amb un globus de color blanc, per escoltar el manifest que els alumnes de 6è de primària han preparat amb la finalitat de:

− Sensibilitzar que la pau és molt més que l’absència de guerres i baralles.

− Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d’amor , de no-violència i de pau , així com amb els procediments de reivindicació no-violea dels drets humans.

− Saber que totes les persones tenen drets i deures.

− Conèixer persones i/o grups que lluiten per la pau i la justícia al món.

− Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions de forma tranquil·la, clara i ordenada.

Finalment cantem tots junts una cançó que parli de PAU.

Eduquem la Pau i la convivència

Eduquem la Pau i la convivència

Participem també en diverses campanyes de recollida de diners o d’aliments per tal d’ajudar als més necessitats: Fent curses solidàries “Kilòmetres de Solidariat”, portant productes per Caritas per la campanya: “Per Nadal un plat a taula”…

Eduquem la Pau i la convivència

Eduquem la Pau i la convivència

Projecte SardaMat

SardaMat és un projecte Telemàtic que té com a objectiu fer arribar de manera moderna i lúdica la Sardana i la cobla als nens i nenes en edat escolar de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i en xarxa entre grups d’escoles mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

sardatic

Nosaltres apostem per aquest projecte que uneix dos vessants: cultura i noves tecnologies per tal que els nostres alumnes s’apropin al folklore de la nostra terra mitjançant els recursos didàctics actuals. És a dir, ajuntem tradició amb modernitat.

Robòtica

A Educació Infantil els alumnes utilitzen el robot Next 1.0 i les Bee Bots, uns robots que permeten l’iniciació en el llenguatge de la programació i desperten l’interès per la tecnologia.

Els alumnes d’Infantil utilitzen la programació direccional, utilizant els botons que té al cap el robot, per fer-lo moure, de manera que:

  • Milloren la capacitat d’atenció i concentració
  • Estimulen la capacitat d’organització i comprensió
  • reforcen la capacitat de lògica i càlcul
  • Potencien l’autonomia i l’interès per l’experimentació

 

Un cop arribats a Primària, aprenen a programar amb motors, sensors i peces de LEGO. Amb aquestes eines, els alumnes treballen simultàniament les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, al mateix temps que potencien la seva creativitat i la capacitat de resoldre problemes.

D’aquesta manera, els alumnes dissenyen i construeixen les seves pròpies idees, desenvolupen habilitats i competències com el treball en equip i la comunicació, i comparteixen els seus aprenentatges amb els companys, en un ambient distès i de treball al mateix temps, mentre apliquen conceptes de matemàtiques i ciències de la vida real.

En la mateixa línia, mitjançant els iPads, els alumnes comencen a familiaritzar-se en la programació amb blocs, a través del llenguatge Scratch.

Projecte ExplorArt

El projecte ExplorArt vol iniciar als alumes d’Educació Infantil en diverses activitats que els ajudin a desenvolupar la percepció, la capacitat de representació natural i la creativitat.

Ofereix una sèrie de propostes a partir de les quals es treballen nou artistes diferents durant tota l’etapa d’Educació Infantil, i tres obres de cada un d’aquests de manera que a través del llenguatge plàstic, i utilizant diferents tècniques, representen aquestes obres complint la funció comunicativa, representativa, lúdica i creativa.

Projecte Explorat

Projecte Explorat

Gust per la lectura

Un dels nostres objectius prioritaris és que els nostres alumnes vagin adquirint el gust per la lectura. Ens marquem com a objectiu global la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nens i nenes, i nois i noies… esdevinguin lectors/es competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

Gust per la lectura

Gust per la lectura

Fa uns quants anys que varem iniciar el projecte: Apadrinament lector.

És una activitat cooperativa que es realitza en parelles. Aquesta consisteix en que un alumne/a del cicle superior de primària, apadrini durant tot el curs a un alumne/a de cicle inicial amb la finalitat d’acompanyar-lo en el procés de la lectura i així ajudar-lo a millorar el seu nivell lector.

Així es proposen les parelles entre padrins o padrines i fillols o filloles. Els primers seleccionen els llibres, que els semblen més adequats pel nivell del nen o nena apadrinat, del fons de la biblioteca de l’escola (amb l’assessorament del professor/a) i així es “compromet” a vetllar per millorar l’aprenentatge lector alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

Els alumnes grans es senten acollidors “protectors” i els més petits es senten acollits “recolzats”.

La tasca dels padrins i padrines és totalment voluntària i TOTS els nois i noies la volen fer.

A part del treball pròpiament lingüístic també ens permet treballar:

− El desenvolupament de les habilitats de col·laboració.

− La comunicació persona a persona.

− Els procediments d’autocreixement

− L’empatia i la sensibilitat a les motivacions dels altres.

− Les habilitats de concentració.

− …

Els alumnes de P4 gaudeixen amb l’activitat “L’hora del conte”. Cada alumne/a porta a l’escola el seu conte preferit (ho treballen a casa amb la família) i l’explica als seus companys/es. És una manera de despertar l’interès per aprendre a llegir als més petits.

Els nostres alumnes des de 1r a 6è de primària tenen una estona diària per llegir fonamentalment el llibre que a cadascú més li agrada.

Algunes vegades surten a seure al pati de dalt i escolten el conte que la mestra els llegeix perquè apreciïn l’entonació correcta i després responen a preguntes que se’ls hi fa sobre la lectura.

Gust per la lectura

Gust per la lectura

També volem aconseguir que, ja des d’Educació Infantil, es familiaritzin amb l’entorn de la Biblioteca i, a mida que creixin, vagin agafant el gust per la lectura.

Tots els alumnes disposen d’un racó de biblioteca a l’aula.

Els alumnes de P3, P4 i P5 donen els seus primers passos per la Biblioteca de la Fundació Iluro, descobrint els contes que hi ha i després que se’ls fa una narració d’un conte.

Als alumnes de primària se’ls explica el funcionament de la Biblioteca mitjançant diferents activitats i la narració d’un conte.

Als més grans se’ls fa un recorregut per les diferents àrees i seccions de la Biblioteca per mostrar quins recursos i serveis ofereix. A més, se’ls fa una introducció a la recerca a través de la biblioteca virtual.

Tots aquests recursos, a més de propiciar el gust per la lectura, els ajuden a millorar la comprensió lectora i l’ortografia.

Educació Viària

Ensenyar als més joves a creuar de manera segura per un pas de vianants, a respectar un semàfor en vermell, a cordar-se el cinturó de seguretat i a posar-se el casc quan pugen a una bicicleta són alguns els objectius de la campanya escolar que porta a terme l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat que els nens i nenes i els joves adquireixin nocions de civisme, convivència i aprenguin les normes bàsiques per aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Des de la sortida per la ciutat a la comissaria per ensenyar-los a ser bons vianants; des de la visita als bombers al taller de bicicleta pels més grans són activitats que de ben segur d’una manera més lúdica, els ajuden a formar-se en els hàbits de la prevenció i el civisme.

Nosaltres cada curs participem d’aquest programa de formació, ja que el veiem molt adient per els nostres alumnes.

Educació Viària

Educació Viària

Educació Viària

Educació Viària

Hort a l´escola

L’hort escolar és una eina pedagògica que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i de grup, ja que permet el treball de conceptes, hàbits, actituds, procediments i valors.

Han estat vàries les raons que ens han fet apostar per posar un petit hort al pati de dalt de l’escola.

Aquestes van des del fet de potenciar la capacitat d’observació dels nostres alumnes (observar la natura i veure tot el procés de conreu), a d’adquirir uns coneixements i unes habilitats que els ajudin a resoldre situacions diverses tot buscant les decisions més oportunes.

Un altre motiu destacable és l’ús d’una metodologia de treball cooperatiu, on els alumnes aprenen a gestionar els seus equips base per assolir l’objectiu comú.

A més, també permet reforçar matèries instrumentals com les llengües, les matemàtiques i les ciències naturals entre altres, i a promoure l’aprenentatge cooperatiu, és a dir, que els nens i nenes aprenguin a organitzar-se i a responsabilitzar-se de l’hort.

L'hort a l'escola

L'hort a l'escola

L'hort a l'escola

L'hort a l'escola

Pla de la fruita

Pretenem que aquells dels nostres alumnes que no tinguin per costum menjar fruita, comencin a familiaritzar-se amb aquest aliment vegetal primordial per a la bona alimentació de les persones, que en coneguin les seves propietats i que s’adonin que: Menjar fruita és sa i divertit!

Per això, estem inscrits al Pla de consum de fruita a les escoles una iniciativa de la Unió Europea que a Catalunya es fa efectiu mitjançant una acció coordinada dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Salut i Ensenyament.

La fruita es reparteix entre els nens i les nenes dins del recinte de l’escola, perquè la consumeixin durant l’esmorzar.

Pla de la fruita

Pla de la fruita

Pla de la fruita

Salut Integral

Conscients que una bona i saludable alimentació i la pràctica regular d’activitat física són la combinació perfecta per una bona salut física i mental , des de l’escola donem eines als alumnes que els ajudin a entendre quins aliments són els que els convé menjar per tal de fer-los comprendre que una nutrició sana i equilibrada al llarg de tota la vida ajuda a prevenir l’aparició de múltiples malalties.

Ja des de petitons els familiaritzem en diferents tipus d’ aliments: carns, peixos, verdures, làctics…, que són estudiats a l’aula; els veuen en estat cru, i cuit de manera que els puguin degustar i conèixer el seu sabor.

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Salut i alimentació

A l’escola s’organitzen “Tallers de cuina” perquè els alumnes que ho desitgin puguin gaudir del plaer d’aprendre a cuinar.

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Per completar aquestes fites participem de programes que a tal efecte ens presenten entre d’altres des de l’Ajuntament de Mataró.

Suport Vital Bàsic

L’objectiu del Suport Vital Bàsic és donar als alumnes els coneixements bàsics sobre com actuar davant d’una situació d’emergència vital, adaptant-nos a l’edat dels infants.

És molt important que els alumnes siguin conscients de la importància d’intervenir de forma ràpida davant d’una aturada cardiorespiratòria i esdevenir ciutadans que sàpiguen actuar davant d’aquestes situacions.