Activitats formatives

Activitats formatives

A més de les diferents assignatures pròpies de l’ensenyament reglat i de les activitats complementàries, la nostra escola amb la finalitat de donar als nostres alumnes una formació el màxim de completa, treballa diferents aspectes que afavoreixen l’adquisició d’habilitats cognitives, socials, cíviques, artístiques… així com l’educació en valors.

L’escola organitza com cada any en horari escolar i/o extraescolar una sèrie d’activitats especials a fi d’ajudar a créixer els alumnes en totes aquells aspectes que els puguin ajudar a arribar a ser persones amb un bon bagatge de coneixements i habilitats i alhora lliures, responsables i compromesos.

Les principals són aquestes:

Escacs

Escacs

Nosaltres apostem pels escacs com a eina educativa.

Valorem que es una activitat didàctica formativa que posa en relleu les virtuts d’aquest esport en el desenvolupament del pensament crític i creatiu dels nens i nenes per afavorir el creixement personal mitjançant la millora de la capacitat de presa de decisions.

Entre d’altres l’aprenentatge dels escacs els permet controlar la impulsivitat i pensar abans de fer un moviment són alguns dels molts valors que aporta aquest joc, que ensenya a pensar de manera analítica i lògica i que incentiva la memòria.

També la paciència, saber esperar el teu torn, o l’orientació en l’espai, així com prendre decisions per vèncer la inseguretat.

Aquest aprenentatge el comencem a 3r de Primària i l’alternem amb el càlcul mental.

Escacs

Escacs

Tallers solidaris

Tallers solidaris

Conscienciem als nostres alumnes de la necessitat de la solidaritat entre persones, especialment aquelles que són més desafavorides, ja siguin del nostre entorn més proper com més llunyà.

Pretenem que amb l’aprenentatge de diferents manualitats: punts de llibre, punt de creu… i a vegades la utilització de materials reciclats: càpsules, cartrons, plàstics… siguin capaços de crear objectes que després puguin ser posats a la venda per recollir diners per ajudar a organitzacions que ajuden a les persones més necessitades com és Caritas, la Marató de TV3…

D’aquesta manera ells seran conscients que ells també poden posar el seu granet de sorra per ajudar als que més ho necessiten.

Tallers solidaris

Tallers solidaris

Eduquem la Pau i la convivència

Educar la Pau i la convivència

Eduquem els alumnes en el respecte als altres amb l’objectiu de que es creï entre ells un clima de confiança que els permeti relacionar-se pacíficament.

Els ensenyem a resoldre els seus problemes amb el diàleg, a saber relacionar-se entre iguals amb el suport de la confiança i de la bona comunicació; a saber estar dins la classe respectant la diversitat…

Ja des de ben petits els ensenyem bons hàbits i conductes de no violència en la resolució pacífica de conflictes.

Apostem per la Mediació davant de qualsevol conflicte, és per això que els professors/es de la nostra escola han rebut la formació adequada també en aquest sentit.

Treballem els valors bàsics: la vida, la veritat, la justícia, la llibertat responsable i la solidaritat tots ells englobats quan parlem de PAU, tot entenent que la Pau és un dels valors més apreciats i defensats per la majoria de les persones i dels pobles, que “Tots volem la Pau”.

Cada curs, el dia 30 de gener, fem partícips als nostres alumnes del dia mundial de la Pau i la no violència (DENIP). Els dies previs es treballa més a fons a les aules tot fent diferents treballs que van des de xerrades, retallar el colom de la pau, els més petitons, … a recordar els Drets Humans, a parlar d’aquells personatges que van donar la vida per defensar-la i aquells que encara lluiten per la pau i la justícia al món, i a redactar entre els alumnes més grans el manifest del dia de la Pau.

Aquest dia, particularment, ens reunim tots els alumnes i els professors/es de l’escola, ja sigui amb el colom de la pau o amb un globus de color blanc, per escoltar el manifest que els alumnes de 6è de primària han preparat amb la finalitat de:

− Sensibilitzar que la pau és molt més que l’absència de guerres i baralles.

− Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d’amor , de no-violència i de pau , així com amb els procediments de reivindicació no-violea dels drets humans.

− Saber que totes les persones tenen drets i deures.

− Conèixer persones i/o grups que lluiten per la pau i la justícia al món.

− Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions de forma tranquil·la, clara i ordenada.

Finalment cantem tots junts una cançó que parli de PAU.

Eduquem la Pau i la convivència

Eduquem la Pau i la convivència

Participem també en diverses campanyes de recollida de diners o d’aliments per tal d’ajudar als més necessitats: Fent curses solidàries “Kilòmetres de Solidariat”, portant productes per Caritas per la campanya: “Per Nadal un plat a taula”…

Eduquem la Pau i la convivència

Eduquem la Pau i la convivència

Projecte Sardatic

Projecte Sardatic

Sardatic és un projecte Telemàtic que té com a objectiu fer arribar de manera moderna i lúdica la Sardana i la cobla als nens i nenes en edat escolar de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i en xarxa entre grups d’escoles mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

sardatic

Nosaltres apostem per aquest projecte que uneix dos vessants: cultura i noves tecnologies per tal que els nostres alumnes s’apropin al folklore de la nostra terra mitjançant els recursos didàctics actuals. És adir, ajuntem tradició amb modernitat.

Robòtica

Una de les novetats d’aquest curs és la iniciació a la robòtica i a la programació amb figures i peces de LEGO. Amb aquestes eines, els alumnes de tercer de primària treballen simultàniament les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, al mateix temps que potencien la seva creativitat i la capacitat de resoldre problemes.

D’aquesta manera, els alumnes dissenyen i construeixen les seves pròpies idees, desenvolupen habilitats i competències com el treball en equip i la comunicació, i comparteixen els seus aprenentatges amb els companys, en un ambient distés i de treball al mateix temps, mentre apliquen conceptes de matemàtiques i ciències de la vida real.

Projecte Explorart

Projecte Explorart

Els alumnes d’Educació Infantil (P3), amb la metodologia de l’experimentació, descobriran el món de la pintura mitjançant l’estudi de 9 artistes diferents i les seves obres.

Els nens i nenes realitzaran activitats de pintura tot imitant la obra del pintor després d’haver-la comentat prèviament a classe. Això els permetrà familiaritzar-se amb l’art i al mateix temps ampliar la seva capacitat d’observació.

Projecte Explorat

Projecte Explorat

Gust per la lectura

Gust per la lectura

Un dels nostres objectius prioritaris és que els nostres alumnes vagin adquirint el gust per la lectura. Ens marquem com a objectiu global la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nens i nenes, i nois i noies… esdevinguin lectors/es competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

Gust per la lectura

Gust per la lectura

Fa uns quants anys que varem iniciar el projecte: Apadrinament lector.

És una activitat cooperativa que es realitza en parelles. Aquesta consisteix en que un alumne/a del cicle superior de primària, apadrini durant tot el curs a un alumne/a de cicle inicial amb la finalitat d’acompanyar-lo en el procés de la lectura i així ajudar-lo a millorar el seu nivell lector.

Així es proposen les parelles entre padrins o padrines i fillols o filloles. Els primers seleccionen els llibres, que els semblen més adequats pel nivell del nen o nena apadrinat, del fons de la biblioteca de l’escola (amb l’assessorament del professor/a) i així es “compromet” a vetllar per millorar l’aprenentatge lector alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

Els alumnes grans es senten acollidors “protectors” i els més petits es senten acollits “recolzats”.

La tasca dels padrins i padrines és totalment voluntària i TOTS els nois i noies la volen fer.

A part del treball pròpiament lingüístic també ens permet treballar:

− El desenvolupament de les habilitats de col·laboració.

− La comunicació persona a persona.

− Els procediments d’autocreixement

− L’empatia i la sensibilitat a les motivacions dels altres.

− Les habilitats de concentració.

− …

Els alumnes de P5 disfruten amb l’activitat “Contacontes”. Cada alumne/a porta a l’escola el seu conte preferit i l’explica als seus companys/es. És una manera de despertar l’interès per aprendre a llegir als més petits.

Els nostres alumnes des de 1r a 6è de primària tenen una estona diària per llegir fonamentalment el llibre que a cadascú més li agrada.

Algunes vegades surten a seure al pati de dalt i escolten el conte que la mestra els llegeix perquè apreciïn l’entonació correcta i després responen a preguntes que se’ls hi fa sobre la lectura.

Gust per la lectura

Gust per la lectura

També volem aconseguir que, ja des d’Educació Infantil, es familiaritzin amb l’entorn de la Biblioteca i, a mida que creixin, vagin agafant el gust per la lectura.

Els alumnes de P3, P4 i P5 donen els seus primers passos per la Biblioteca descobrint els contes que hi ha i després que se’ls fa una narració d’un conte.

Als alumnes de primària se’ls explica el funcionament de la Biblioteca mitjançant diferents activitats i la narració d’un conte.

Als més grans se’ls fa un recorregut per les diferents àrees i seccions de la Biblioteca per mostrar quins recursos i serveis ofereix. A més, se’ls fa una introducció a la recerca a través de la biblioteca virtual.

Tots aquests recursos, a més de propiciar el gust per la lectura, els ajuden a millorar la comprensió lectora i l’ortografia.

Educació Viària

Educació Viària, prevenció i civisme

Ensenyar als més joves a creuar de manera segura per un pas de vianants, a respectar un semàfor en vermell, a cordar-se el cinturó de seguretat i a posar-se el casc quan pugen a una bicicleta són alguns els objectius de la campanya escolar que porta a terme l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat que els nens i nenes i els joves adquireixin nocions de civisme, convivència i aprenguin les normes bàsiques per aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Des de la sortida per la ciutat a la comissaria per ensenyar-los a ser bons vianants; des de la visita als bombers al taller de bicicleta pels més grans són activitats que de ben segur d’una manera més lúdica, els ajuden a formar-se en els hàbits de la prevenció i el civisme.

Nosaltres cada curs participem d’aquest programa de formació, ja que el veiem molt adient per els nostres alumnes.

Educació Viària

Educació Viària

Educació Viària

Educació Viària

Hort

L’hort a l’escola

L’hort escolar és una eina pedagògica que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i de grup, ja que permet el treball de conceptes, hàbits, actituds, procediments i valors.

Han estat vàries les raons que ens han fet apostar per posar un petit hort al pati de dalt de l’escola.

Aquestes van des del fet de potenciar la capacitat d’observació dels nostres alumnes (observar la natura i veure tot el procés de conreu), a d’adquirir uns coneixements i unes habilitats que els ajudin a resoldre situacions diverses tot buscant les decisions més oportunes.

A més, també permet reforçar matèries instrumentals com les llengües, les matemàtiques i les ciències naturals entre altres, i a promoure l’aprenentatge cooperatiu, és a dir, que els nens i nenes aprenguin a organitzar-se i a responsabilitzar-se de l’hort.

L'hort a l'escola

L'hort a l'escola

L'hort a l'escola

L'hort a l'escola

Pla de la fruita

Pla de la fruita

Pretenem que aquells dels nostres alumnes que no tinguin per costum menjar fruita, comencin a familiaritzar-se amb aquest aliment vegetal primordial per a la bona alimentació de les persones, que en coneguin les seves propietats i que s’adonin que: Menjar fruita és sa i divertit!

Per això, estem inscrits al Pla de consum de fruita a les escoles una iniciativa de la Unió Europea que a Catalunya es fa efectiu mitjançant una acció coordinada dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Salut i Ensenyament.

La fruita es reparteix entre els nens i les nenes dins del recinte de l’escola, perquè la consumeixin durant l’esmorzar.

Pla de la fruita

Pla de la fruita

Pla de la fruita

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Conscients que una bona i saludable alimentació i la pràctica regular d’activitat física són la combinació perfecta per una bona salut física i mental , des de l’escola donem eines als alumnes que els ajudin a entendre quins aliments són els que els convé menjar per tal de fer-los comprendre que una nutrició sana i equilibrada al llarg de tota la vida ajuda a prevenir l’aparició de múltiples malalties.

Ja des de petitons els familiaritzem en diferents tipus d’ aliments: carns, peixos, verdures, làctics…, que són estudiats a l’aula; els veuen en estat cru, i cuit de manera que els puguin degustar i conèixer el seu sabor.

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Salut i alimentació

A l’escola s’organitzen “Tallers de cuina” perquè els alumnes que ho desitgin puguin gaudir del plaer d’aprendre a cuinar.

Salut i alimentació

Salut i alimentació

Per completar aquestes fites participem de programes que a tal efecte ens presenten entre d’altres des de l’Ajuntament de Mataró.