Consell Escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares i mares, professors i professores, personal d’administració i serveis i institució titular.

Està format per:

Presidenta:

NÚRIA CARRASCO i CARBÓ

Representants de la Titularitat:

ANTONI BLANCH i JOSEPH

JOAQUIM LLORENS i VILAGRASSA

MONTSERRAT CUSACHS i NOGUÉ

Representants dels mestres:

DAVID VIDAL i LLORENS

VERÒNICA GAMITO i RODRÍGUEZ

RAMON PRESTA i ROGER

ERNEST JAIME  i BATLLE

Representants dels Pares:

YOLANDA QUIÑOY i RODRÍQUEZ

MARIA ARAN NUALART i  VALLS

CRISTINA MAS  i SANTALÓ

ANNA MARIA TORRALBA  i JIMÉNEZ

Representant PAS:

MÒNICA CUENCA i FONTBONA