Estudis

Estudis que impartim en el centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de la nostra escola, que és d’una sola línia, es desenvolupa a través de dues etapes educatives:

 

− Segon Cicle (P3, P4 i P5)

 

− Cicle Inicial (1r i 2n)

− Cicle Mitjà (3r i 4t )

− Cicle Superior (5è i 6è)

 

Cada curs, des d’Educació Infantil fins a 6è de Primària, està a càrrec d’un tutor/a que es fa responsable del grup i del bon funcionament de l’aula. A més dels tutors/es, intervenen els/les mestres especialistes d’Educació Física, de Música, d’Anglès i d’Educació Especial (Psicòloga). També es treballa cada setmana les TIC (Tècniques d’Informàtica i Comunicació) la Intel·ligència Emocional (Psicòloga del centre).

El fet de ser un centre d’una sola línia – des de P3 a 6è de primària – dóna a la nostra escola un caire familiar.

Per tal de donar als nostres alumnes continuïtat tenim formalitzat un conveni, regulat per la Generalitat, amb l’escola de secundària FRETA de la nostra ciutat. En aquest centre, concertat a tots els nivells, els/les nostres alumnes tenen plaça assegurada per cursar els estudis de l’ESO, els Batxillerats i els Cicles Formatius.