Etapa Educació Infantil

Educació infantil

Segon cicle d'Educació Infantil

Compren tres cursos acadèmics, que es realitzen dels tres als sis anys.

S’organitza d’acord amb els següents principis:
− Educació comuna, inclusiva i coeducadora.
− Constructivisme (aprenem jugant i juguem per aprendre).
− TIC (noves tecnologies).
− Aprenentatge de la llengua anglesa.
− Diversitat de l’alumnat (respectem el ritme de cada nen/a).
− Estimulem l’autonomia i l’autoestima personal.

Atenem a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixen i amb la relació amb les famílies.

Capacitats
Avaluació i Informes
Llibres de text i material escolar
Normes generals
Normes infantil
Normes classes online
Horari de visites pares
Activitats complementàries