Etapa Educació Primària

Educació primària

Educació Primària

Aquesta etapa té caràcter obligatori. Comprèn sis cursos acadèmics que es realitzen normalment entre els sis i els dotze anys. Els alumnes inicien en caràcter general aquesta etapa als sis anys.

L’Educació Primària s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun: Inicial, Mitjà i Superior.

La finalitat de l’Educació primària és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social, així com adquirir les habilitats i les competències culturals i socials necessàries.

Competències
Evaluació i informes
Material de classe
Normes classes online
Horari visites pares
Activitats complementàries
Normes bàsiques