Serveis

Impresos
Acollida al matí

L’escola ofereix el servei d’acollida matinal a totes aquelles famílies que ho necessitin.

Es dóna la possibilitat d’atendre els seus fills/es abans que sigui l’horari de les classes. Els nens i nenes poden jugar, manipular o repassar continguts de les diferents matèries abans que comenci la jornada escolar.

Es poden quedar de manera fixa o esporàdica, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

Horari: Matí de ¾ de 8 a ¾ de 9 h

Preus:

* Esporàdics:

-1/2 hora: 1 €

– 1 hora: 2 €

* Fixes :

– 1/2 h diària : 5 €/ mes

– 1h diària : 10 €/mes

Menjador

Aquest servei inclou el dinar i les dues hores de permanència dels alumnes al migdia a l’escola.

Hi ha dos torns de menjador:

* de 13h a 14h torn dels petits: Educació Infantil i 1r de primària

* de 2 a ¾ de 3 torn dels grans: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària

El càtering que ofereix el servei, atenent possibles problemes d’intoleràncies alimentàries o d’altres, ofereix diferents tipus de menús.

El preu del serveis és de:

– alumnes fixes: 7’50 €/dia

– alumnes esporàdics: 8 €/dia

Es pagarà̀ setmanalment. Cal estar al corrent de pagament per poder fer-ne us.

Permanències

L’escola ofereix el servei de permanències a la tarda a totes aquelles famílies que ho necessitin.

Els nens i nenes es poden quedar de manera fixa o esporàdica, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

Horari: Tarda de 5 a 6 h

Permanències: Preu fix 1 hora diària 10€/mes.

                         Preu fix 1/2 hora diària 5€/mes.

                         Preu a hores: 1 hora 2€.

                         Preu a hores: 1/2 hora 1€

Salut Escolar

L’Institut Municipal de la Salut de Mataró porta a terme diferents intervencions a l’escola: vacunacions, campanyes d’educació per a la salut adreçades als nostres alumnes i pares i mares…
En aquest apartat volem ressaltar l’obligació de donar el vostre consentiment per escrit i adjuntar la prescripció mèdica quan es tracti d’administrar alguna medicació als/les vostres fills/es dins l’horari escolar. Així mateix, també necessitarem el vostre consentiment per escrit pels desplaçaments que es facin amb l’escola.

Tenim a la vostra disposició́ uns fulls per a tal efecte a l’apartat impressos.

Assegurances

L’Escola té subscrites les assegurances següents:

− Responsabilitat Civil

− Accidents escolars

− Accidents del personal

− Vigilància de la salut

− Multirisc

− Prevenció de riscs

Quotes

QUOTES MENSUALS:

  • Activitat complementària 75 €
  • Acord assemblea 9 €
  • AMPA 3 €

Total mensual 87 euros per alumne/a

*La quota de l’AMPA és per família

QUOTES ANUALS: cada curs (per alumne/a)

  • Fotocòpies 25 €
  • Serveis Escolars Generals i  Plataforma Digital 150 €  (repartit en dos pagaments de 85 euros i 65 euros)

Desglòs Serveis Generals:

L’import d’aquestes despeses generals és de 150€ que comprenen una sèrie de serveis que no estan inclosos en les quotes mensuals i que són els següents:

·Assegurança escolar d’accidents. Ulleres i dentista.

·Quotes a diferents organismes.

·Gestoria i assesoria.

·Servei d’assessorament psicològic en el propi Centre.

·Material aula plàstica.

·Noves tecnologies i campus virtual.

·Material Didàctic.

·Material Biblioteca.

·Serveis de secretaria.

·Festes i celebracions escolars.

·Plataforma digital.

·APP Clickedu