Serveis

Impresos

Autorització de medicació Autorització paracetamol Intoleràncies i al·lèrgies Autorització a la sortida i sortida esporàdica Autorització a recollir germans

Acollida al matí

L’escola ofereix el servei d’acollida matinal a totes aquelles famílies que ho necessitin.

Es dóna la possibilitat d’atendre els seus fills/es abans que sigui l’horari de les classes. Els nens i nenes poden jugar, manipular o repassar continguts de les diferents matèries abans que comenci la jornada escolar.

Es poden quedar de manera fixa o esporàdica, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

Horari: Matí de ¾ de 8 a ¾ de 9 h

Preus:

* Esporàdics:

-1/2 hora: 1 €

– 1 hora: 2 €

* Fixes :

– 1/2 h diària : 5 €/ mes

– 1h diària : 10 €/mes

Menjador

Aquest servei inclou el dinar i les dues hores de permanència dels alumnes al migdia a l’escola.

Els alumnes que no són fixes al menjador, han de comunicar-ho a secretaria abans de les 09:05h.

Hi ha dos torns de menjador:

* de 13h a 14h torn dels petits: Educació Infantil i 1r de primària

* de 2 a ¾ de 3 torn dels grans: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària

El càtering que ofereix el servei, atenent possibles problemes d’intoleràncies alimentàries o d’altres, ofereix diferents tipus de menús.

El preu del serveis és de:

– alumnes fixes: 7’50 €/dia

– alumnes esporàdics: 8 €/dia

Es pagarà̀ setmanalment. Cal estar al corrent de pagament per poder fer-ne us.

REGLAMENT MENJADOR

Menú Desembre 2019 Menú Gener 2020

 

Permanències

L’escola ofereix el servei de permanències a la tarda a totes aquelles famílies que ho necessitin.

Els nens i nenes es poden quedar de manera fixa o esporàdica, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

Horari: Tarda de 5 a 6 h

Permanències: Preu fix 1 hora diària 10€/mes.

                         Preu fix 1/2 hora diària 5€/mes.

                         Preu a hores: 1 hora 2€.

                         Preu a hores: 1/2 hora 1€

Salut Escolar

L’Institut Municipal de la Salut de Mataró porta a terme diferents intervencions a l’escola: vacunacions, campanyes d’educació per a la salut adreçades als nostres alumnes i pares i mares…
En aquest apartat volem ressaltar l’obligació de donar el vostre consentiment per escrit i adjuntar la prescripció mèdica quan es tracti d’administrar alguna medicació als/les vostres fills/es dins l’horari escolar. Així mateix, també necessitarem el vostre consentiment per escrit pels desplaçaments que es facin amb l’escola.

Tenim a la vostra disposició́ uns fulls per a tal efecte a l’apartat impressos.

Assegurances

L’Escola té subscrites les assegurances següents:

− Responsabilitat Civil

− Accidents escolars

− Accidents del personal

− Vigilància de la salut

− Multirisc

− Prevenció de riscs

 

Quotes

• ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 75 euros mensuals

• ACORD ASSEMBLEA 9 euros mensuals

• SERVEIS ESCOLARS GENERALS 150 euros anuals (desglossats en dos pagaments 85 i 65 euros)

• FOTOCÒPIES 25 euros anuals

• AMPA 3 euros mensuals / família