Serveis

Impresos
Acollida al matí

L’escola ofereix el servei d’acollida matinal a totes aquelles famílies que ho necessitin.

Es dóna la possibilitat d’atendre els seus fills/es abans que sigui l’horari de les classes. Els nens i nenes poden jugar, manipular o repassar continguts de les diferents matèries abans que comenci la jornada escolar.

Es poden quedar de manera fixa o esporàdica, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

Horari: Matí de ¾ de 8 a ¾ de 9 h

Preus:

* Esporàdics:

-1/2 hora: 1 €

– 1 hora: 2 €

* Fixes :

– 1/2 h diària : 5 €/ mes

– 1h diària : 10 €/mes

Menjador

Aquest servei inclou el dinar i les dues hores de permanència dels alumnes al migdia a l’escola.

Hi ha dos torns de menjador:

* de 13h a 14h torn dels petits: Educació Infantil i 1r, 2n i 3r de primària

* de 2 a ¾ de 3 torn dels grans: 4t, 5è i 6è de primària

El càtering que ofereix el servei, atenent possibles problemes d’intoleràncies alimentàries o d’altres, ofereix diferents tipus de menús.

El preu del serveis és de:

– alumnes fixes: 7’50 €/dia

– alumnes esporàdics: 8 €/dia

Es pagarà̀ setmanalment. Cal estar al corrent de pagament per poder fer-ne us.

Permanències

L’escola ofereix el servei de permanències a la tarda a totes aquelles famílies que ho necessitin.

Els nens i nenes es poden quedar de manera fixa o esporàdica, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

Horari: Tarda de 5 a 6 h

Permanències: Preu fix 1 hora diària 10€/mes.

                         Preu fix 1/2 hora diària 5€/mes.

                         Preu a hores: 1 hora 2€.

                         Preu a hores: 1/2 hora 1€

Salut Escolar

L’Institut Municipal de la Salut de Mataró porta a terme diferents intervencions a l’escola: vacunacions i campanyes d’educació per a la salut adreçades als infants i les famílies, de les que anirem informant en el moment que s’hagi de realitzar.

Des de l’escola fem diferents projectes relacionats amb la salut, el coneixement del propi cos, l’alimentació, etc.

En cas d’haver d’administrar des de l’escola algun tipus de medicació és imprescindible la recepta mèdica i el vostre consentiment per escrit, que podeu trobar a l’apartat d’impresos.

Assegurances

L’Escola té subscrites les assegurances següents:

− Responsabilitat Civil

− Accidents escolars

− Accidents del personal

− Vigilància de la salut

− Multirisc

− Prevenció de riscs

Quotes

QUOTES MENSUALS:

  • Activitat complementària 75 €
  • Acord assemblea 9 €
  • AMPA 3 €

Total mensual 87 euros per alumne/a

*La quota de l’AMPA és per família

QUOTES ANUALS: cada curs (per alumne/a)

  • Serveis Escolars Generals i  Plataforma Digital 150 €  (repartit en dos pagaments de 85 euros i 65 euros)

Desglòs Serveis Generals:

L’import d’aquestes despeses generals és de 150€ que comprenen una sèrie de serveis que no estan inclosos en les quotes mensuals i que són els següents:

·Assegurança escolar d’accidents.

·Quotes a diferents organismes.

·Gestoria i assesoria.

·Servei d’assessorament psicològic en el propi Centre.

·Material aula plàstica.

·Noves tecnologies i campus virtual.

·Material Didàctic.

·Material Biblioteca.

·Serveis de secretaria.

·Festes i celebracions escolars.

·Plataforma digital.

·APP Clickedu