Vivim l’esport

Vivim l'esport

L’activitat física és essencial pel manteniment i millora de la salut i la prevenció de les malalties per a totes les persones i a qualsevol edat.

Ja des d’Educació Infantil ( Psicomotricitat) i després a l’Educació Primària ( Educació Física) familiaritzem els alumnes en la pràctica de l’esport, ja que som conscients dels beneficis que aquest porta:

− Contribució al desenvolupament integral de la persona.

− Control del sobrepès i de l’obesitat.
− Millor maduració del sistema nerviós i augment de les destreses motrius. − Millor rendiment escolar i sociabilitat.
− Cohesió dels grups

Si bé, l’esport rei a la nostra escola és el bàsquet, al que juguen molts dels nostres alumnes, els donem a conèixer d’altres: bàdminton, voleibol, hoquei, atletisme, natació… amb la finalitat que es familiaritzin amb d’altres disciplines esportives.

Quan hi ha algun aconteixement esportiu de rellevància a la nostra ciutat també el fem viure als nostres alumnes perquè es sentin partícips i el visquin en primera persona.

Natació

Els alumnes de P4-P5 d’Educació Infantil i els de 1r i 2n d’Educació Primària realitzen cada curs escolar un curset de natació amb la finalitat que perdin la por a l’aigua i aprenguin a saber desenvolupar-se correctament dins del medi aquàtic.

A més, cada any els alumnes de totes les edats, prèvia prova, participen també al campionat de Natació Escolar que organitza el Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Mataró a les instal·lacions de la Piscina Municipal.

jan molina

Jornades esportives
Cursa popular Balmes
Marató escolar